นายคะนึง นามปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง
รายงานการประชุม