นายคะนึง นามปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี