นายคะนึง นามปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง
คำสั่ง อบต.