นายคะนึง นามปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง
ภาพกิจกรรม
ประุชุมหารือการจัดทำแผนแม่บทในการใ้ประโยน์ที่ดิน ส.ป.ก. อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราสีมา
วันที่  11  มกราคม  2559 
องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง  ร่วมประุชุมหารือการจัดทำแผนแม่บทในการใ้ประโยน์ที่ดิน  ส.ป.ก. อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราสีมา
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราสีมา  ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2559,15:42   อ่าน 356 ครั้ง