นายคะนึง นามปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง
องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง  รับสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เป็นการรวมพลังทำความดีทดแทนคุณแผ่นดิน และเป็นเครือข่ายจิตอาสาในการอุทิศตนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยการขับเคลื่อนเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพร้อมกันทั่วประเทศ
ปป

ปป

รวมใจเป็นหนึ่งเดี๋ยว วังน้ำเขียว เรารักกัน...

รวมใจเป็นหนึ่งเดี๋ยว วังน้ำเขียว เรารักกัน...

นาย คะนึง นามปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเริงและคณะอบต.ระเริง ร่วมกับชาวบ้านร่วมงาน  อบจ พบประชาชนที่อำเภอวังน้ำเขียว พัดหมี่ประกวดได้รับรางวัลที่ 2 ขอบคุณพี่ๆๆครับ

นาย คะนึง นามปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเริงและคณะอบต.ระเริง ร่วมกับชาวบ้านร่วมงาน อบจ พบประชาชนที่อำเภอวังน้ำเขียว พัดหมี่ประกวดได้รับรางวัลที่ 2 ขอบคุณพี่ๆๆครับ

นาย คะนึง นามปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเริงและคณะอบต.ระเริง ร่วมกับชาวบ้านร่วมงาน อบจ พบประชาชนที่อำเภอวังน้ำเขียว พัดหมี่ประกวดได้รับรางวัลที่ 2 ขอบคุณพี่ๆๆครับ

นาย คะนึง นามปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเริงและคณะอบต.ระเริง ร่วมกับชาวบ้านร่วมงาน อบจ พบประชาชนที่อำเภอวังน้ำเขียว พัดหมี่ประกวดได้รับรางวัลที่ 2 ขอบคุณพี่ๆๆครับ

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลระเริง (11 ก.ย. 61 | อ่าน 0 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ขอเชิญชวนสวมชุดโทนฟ้าตลอดเดือนสิงหาคม 2561 (02 ส.ค. 61 | อ่าน 8 ครั้ง)
กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติและทำกิจกรรมหน้าเสาธง (01 ส.ค. 61 | อ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศรับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (10 ก.ค. 61 | อ่าน 25 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ขอเชิญชวนพี่น้องพสกนิกรชาวตำบลระเริง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา (01 ก.ค. 61 | อ่าน 6 ครั้ง)
เปิดตัว”ถนนสายน้ำตก” มุมมองใหม่แหล่งท่องเที่ยว อ.วังน้ำเขียว (08 มิ.ย. 61 | อ่าน 39 ครั้ง)
ขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน (08 มิ.ย. 61 | อ่าน 26 ครั้ง)
เจ็บป่วยฉุกเฉินแจ้ง1669 (31 พ.ค. 61 | อ่าน 28 ครั้ง)
โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” (03 เม.ย. 61 | อ่าน 163 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ป้องกันการจมน้ำ 2561 (28 ก.พ. 61 | อ่าน 31 ครั้ง)
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการขุดลอกคลอง บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 4 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-205) (18 ก.ย. 61 | อ่าน 0 ครั้ง)
โครงการขุดลอกคลอง บ้านระเริง หมู่ที่ 1 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-205) (18 ก.ย. 61 | อ่าน 0 ครั้ง)
โครงการขุดลอกคลอง บ้านวังสับปะรด หมู่ที่ 13 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-205) (18 ก.ย. 61 | อ่าน 0 ครั้ง)
โครงการขุดลอกคลอง บ้านวังขอน หมู่ที่ 14 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานขุดลอกคลองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-205) (18 ก.ย. 61 | อ่าน 0 ครั้ง)
โครงการขุดลอกคลอง บ้านคลองกี่ หมู่ที่ 2 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานขุดลอกคลองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-205) (18 ก.ย. 61 | อ่าน 0 ครั้ง)
โครงการขุดลอกคลอง บ้านคลองกุ่ม หมู่ที่ 5 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานขุดลอกคลองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-205) (18 ก.ย. 61 | อ่าน 0 ครั้ง)
โครงการขุดลอกคลอง บ้านหนองไม้สัก หมู่ที่ 6 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานขุดลอกคลองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-205) (18 ก.ย. 61 | อ่าน 0 ครั้ง)
โครงการขุดลอกคลอง บ้านไทรงาม หมู่ที่ 7 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานขุดลอกคลองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-205) (18 ก.ย. 61 | อ่าน 0 ครั้ง)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองหินร่อง หมู่ที่ 3 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-2059 (17 ส.ค. 61 | อ่าน 8 ครั้ง)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองดินดำ หมู่ที่ 12 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-2059 (17 ส.ค. 61 | อ่าน 9 ครั้ง)
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
การบำบัดน้ำเสียแบบมีประสิทธิภาพ mkt1sreich 30 ส.ค. 61
เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน mkt1sreich 30 ส.ค. 61
ลดระยะเวลาในการทำงานด้วยปั๊มเคมี mkt1sreich 30 ส.ค. 61
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน mkt1sreich 30 ส.ค. 61
KUTE น้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมัน สูตรน้ำ ชนิดเข้มข้น mkt1sreich 30 ส.ค. 61
เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา Punpun 01 ม.ค. 61
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณฯปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ 9
 
สมาชิกเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 
    กันยายน 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
ปฏิทินกิจกรรม

กำลังอัพเดทข้อมูล
แบสำรวจความคิดเห็น
คุณอยากให้ อบต.ระเริงปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
ดูผลโหวด
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/03/2014
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 141467
Page Views 236392