นายคะนึง นามปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างฝายกั่นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้สัก หมู่ที่ 6 ( (23 พ.ค. 61 | อ่าน 19 ครั้ง))
เชิญชวนเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ( (23 พ.ค. 61 | อ่าน 22 ครั้ง))
เชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระจง หมู่ที่ 10 ( (23 พ.ค. 61 | อ่าน 25 ครั้ง))
เชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างฝายกั่นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่4 ( (23 พ.ค. 61 | อ่าน 29 ครั้ง))
ประกาศราคากลางโครงการปรับภูมิทัศน์และปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ( (10 พ.ค. 61 | อ่าน 19 ครั้ง))
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้สัก หมู่ที่ ๖ ( (10 พ.ค. 61 | อ่าน 27 ครั้ง))
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระจง หมู่ที่ ๑๐ ( (10 พ.ค. 61 | อ่าน 19 ครั้ง))
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายกั่นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 4 ( (10 พ.ค. 61 | อ่าน 23 ครั้ง))
ประกาศหาผู้รับจ้างก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ( (07 ส.ค. 60 | อ่าน 89 ครั้ง))
ประกาศหาผู้รับจ้างก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ( (19 มิ.ย. 60 | อ่าน 87 ครั้ง))
หาผู้รับจ้าง ( (31 พ.ค. 60 | อ่าน 80 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ( (31 พ.ค. 60 | อ่าน 11 ครั้ง))
หาผู้รับจ้าง ( (18 พ.ค. 60 | อ่าน 84 ครั้ง))
ป.ป.ช.01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านคลองกุ่ม หมู่ที่ 5 ( (27 เม.ย. 60 | อ่าน 12 ครั้ง))
แบบ ป.ป.ช. 1 ( (24 ก.พ. 60 | อ่าน 107 ครั้ง))
หาผู้รับจ้างก่อสร้างวิธีตกลงราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ( (17 ก.พ. 60 | อ่าน 102 ครั้ง))
หาผู้รับจ้างก่อสร้างวิธีตกลงราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ( (17 ก.พ. 60 | อ่าน 102 ครั้ง))
จัดหาครุภัณฑ์โดยวิธีการตกลงราคา ( (17 ก.พ. 60 | อ่าน 84 ครั้ง))
องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง หาผู้รับจ้างก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา ( (09 ม.ค. 60 | อ่าน 115 ครั้ง))
ประกาศหาผู้รับจ้างก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ( (29 มิ.ย. 59 | อ่าน 174 ครั้ง))